Välkommen till Mitt Clio!

Din webbläsare är inte uppdaterad

och stödjer därför inte tekniken som Clios produkter kräver.


Installera en av webbläsarna nedan:

Välkommen till årskurs 7 – historia

Internet Explorer 8 og 9 oplever i øjeblikket problemer med at vise opgaverne korrekt. Man kan derfor ikke tilgå opgavesæt med disse versioner og vi foreslår derfor, at du og dine elever foreløbigt bruger en anden browser, som f.eks. Google's Chrome

Välkommen till årskurs 7 – historia

Prov
Välkommen till årskurs 7 – historia
Ämne:

Historia

Årskurser: åk 7
Tidsbegränsning: 60 min

Om detta Clio Prov

Skapad av Bonnier Education

Välkommen till årskurs 7. I det här provet får du visa dina kunskaper i historia från årskurs 6. Provet utgår från din förmåga att

- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
- reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


Du använder en gammal webbbläsare eller en webbläsare som vi inte stödjer. Vänligen uppdatera din webbläsare.

Det verkar som att du har avaktiverat cookies på din dator. Cookies måste vara aktiverade för att kunna genomföra uppgiften.