Välkommen till Mitt Clio!

Din webbläsare är inte uppdaterad

och stödjer därför inte tekniken som Clios produkter kräver.


Installera en av webbläsarna nedan:

Välkommen till årskurs 7 – samhällskunskap

Internet Explorer 8 og 9 oplever i øjeblikket problemer med at vise opgaverne korrekt. Man kan derfor ikke tilgå opgavesæt med disse versioner og vi foreslår derfor, at du og dine elever foreløbigt bruger en anden browser, som f.eks. Google's Chrome

Välkommen till årskurs 7 – samhällskunskap

Prov
Välkommen till årskurs 7 – samhällskunskap
Ämne:

Samhällskunskap

Årskurser: åk 7
Tidsbegränsning: 60 min

Om detta Clio Prov

Skapad av Bonnier Education

Välkommen till årskurs 7. I det här provet får du visa dina kunskaper i samhällskunskap från årskurs 6. Provet utgår från din förmåga att

- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
- analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
- söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.


Du använder en gammal webbbläsare eller en webbläsare som vi inte stödjer. Vänligen uppdatera din webbläsare.

Det verkar som att du har avaktiverat cookies på din dator. Cookies måste vara aktiverade för att kunna genomföra uppgiften.